GOLF

Venue - Parc Golf Club

Multisport Golf Sessions offer an excellent low impact option offering great opportunity for social interactions, improving coordination and posture and building confidence within the community. Golf is run in partnership with the Parc Golf Club Professional Joe Vickery who provide expert advise and support to the participants. 


GOLFF 


Lleoliad - Clwb Golff y Parc

Mae Sesiynau Golff Aml-chwaraeon yn cynnig opsiwn effaith isel ardderchog sy'n cynnig cyfle gwych ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol, gwella cydsymud ac ystum a magu hyder yn y gymuned. Mae golff yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Joe Vickery, Gweithiwr Proffesiynol Clwb Golff y Parc, sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth arbenigol i'r cyfranogwyr. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.