Tennis Sessions at the Newport International Sports Village

Venue : Newport International Sports Village

Tennis Sessions are held weekly in partnership with Newport Live for all abilities. Will Croft (Newport Live Tennis Coach) helps our participant learn and enjoy tennis.
Using both indoor and outdoor courts, weather is no problem!

Lleoliad : Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

Cynhelir Sesiynau Tenis yn wythnosol mewn partneriaeth â Newport Live ar gyfer pob gallu. Mae Will Croft (Hyfforddwr Tenis Byw Casnewydd) yn helpu ein cyfranogwr i ddysgu a mwynhau tenis. Gan ddefnyddio cyrtiau dan do ac yn yr awyr agored, nid yw'r tywydd yn broblem!